مقدمه نور در تاریکی

معرفت خدای متعال و به دنبال آن دستیابی به معارف الهیه، ارزشمندترین گوهر خلقت است.

گرانبهاترین گوهر گم شده ای که انسان، سرگردان آن بوده و هست و فرستادگان و برگزیدگان الاهی، تنها معلمان و مربیان راستین آن حقیقت الاهی می باشند که مقصد اول و آخر آنان، رساندن مخاطبان و بازماندگان، به آن گوهر والاست. سلسله مباحثی که در پیش روست با عنوان نور در تاریکی، بیانگر نقش پیامبری در هدایت مخاطبان دین الاهی و راه و روش ایشان در نیل به این مقصود گرانبها می باشد. امید است که این دروس بتوانند برای مخاطبین محترم، روشنگر و راه گشا باشند، انشاالله.

میتوانید این مجموعه را در پایین مشاهده بفرمایید: