توحید

هر وقت از همه جا نا امید میشیم و دستمون از همه کس و همه چیز کوتاه میشه، از عمق وجود صداش میزنیم و میگیم: «خدایا کمکم کن!»
اعتقاد به توحید یعنی باور داشته باشیم، خالقی داریم که ما رو خلق کرده، شریکی هم نداره، شبیه چیزی نیست و یگانه و بی ماننده…
بالاتر از خدا چیزی وجود نداره پس شناخت اون بالاترین علمه… علمی که شیرین تر و دلچسب تر از اون علمی نیست…
در حقیقت دوره توحید، پاسخ به سوالاتیه که ذهن ما رو، به عنوان یه موجودی که عاقله و اختیار هم داره، درگیر کرده…
اینکه: چه کسی منو خلق کرده؟
از من چی میخواد؟
چه کارهایی باعث خوشبختی و آرامش من میشه؟ و چه کارهایی منو به بیراهه میبره و خوشحالی رو ازمن دور میکنه؟
وقتی خالق خودمون رو خوب بشناسیم خیلی مهربونتر و صبورتر میشیم، چون میدونیم خدا اینجوری میپسنده.
اینقدر قوی میشیم که دیگه مشکلات زندگی اذیتمون نمیکنه، چون میدونیم خدا پشت و پناه ماست.
وقتی خوب خالقمون رو بشناسیم نشاط و امید در ما زنده میشه و به جای اون نامیدی و کسالت برای همیشه از وجودمون میره، چون خیالمون به بودن اون خدای مهربون راحته.
خلاصه آرامش همه وجودمون رو میگیره، آرامشی که حاضر نمیشیم اونو با هیچ چیزی توی دنیا عوض کنیم.
جهت آشنایی بیشتر
موسسه گلها بر اساس آموزه های خدا و فرستادگان پاکش، دوره های شناخت خدا (توحید) رو در چهار ترم هشت جلسه ای تشکیل میده
خوشحال میشیم که با ما همراه باشید