آموزش ترجمه لغت به لغت جزء 21

سوره های جزء بیست و یک
النمل از آیه 56 تا 93

القصص از آیه 1 تا 88 (کامل)

العنکبوت از آیه 1 تا 45

400,000 ریال

 • نام مدرس

  سرکار خانم ماهوری

 • تاریخ برگزاری:

  15 فروردین 1400 الی 23 خرداد 1400

 • روز و ساعت برگزاری:

  یکشنبه ساعت 10:30 الی 11:30

 • List Title
 • مکان برگزاری:

  مجازی – واتس آپ

 • کد کلاس:

  7