آموزش ترجمه لغت به لغت جز 11

سوره های جزء یازدهم

التوبه از آیه 93 تا 129

یونس از آیه 1 تا 109 (کامل)

هود از آیه 1 تا 5

400,000 ریال

 • نام مدرس

  سرکار خانم ماهوری

 • تاریخ برگزاری:

  15 فروردین 1400 الی 23 خرداد 1400

 • روز و ساعت برگزاری:

  یکشنبه ساعت 9 الی 10

 • مدت زمان دوره:

  10 جلسه

 • مکان برگزاری:

  مجازی

 • کد کلاس:

  6