دوره مجازی احکام خانواده کد 129

400,000 ریال

 • نام مدرس

  سرکار خانم نیکفر

 • تاریخ برگزاری:

  مهر1400

 • روز و ساعت برگزاری:
 • مدت زمان دوره:

  8 جلسه

 • مکان برگزاری:

  مجازی

 • کد کلاس:

  129