دوره مجازی ترجمه و تفسیر جزء 2

400,000 ریال

ظرفیت باقیمانده موجود نمی باشد

 • نام مدرس

  سرکار خانم فتاحی

 • تاریخ برگزاری:

  15 فروردین 1400 الی 30 خرداد 1400

 • روز و ساعت برگزاری:

  یکشنبه ساعت 14:30-16

 • مدت زمان دوره:

  10 جلسه

 • مکان برگزاری:

  مجازی Sky room

 • کد کلاس:

  10