دوره مجازی ترجمه و تفسیر سوره الرحمن

400,000 ریال

 • نام مدرس

  سرکار خانم فتاحی

 • تاریخ برگزاری:

  18 فروردین 1400 الی 30 خرداد 1400

 • روز و ساعت برگزاری:

  چهارشنبه ساعت 11-12:30

 • مدت زمان دوره:

  10 جلسه

 • مکان برگزاری:

  مجازی Sky room

 • کد کلاس:

  12