دوره مجازی روخوانی قرآن ترم 1

400,000 ریال

 • نام مدرس

  سرکار خانم وزیری

 • تاریخ برگزاری:

  14 فروردین 1400 الی 30 خرداد 1400

 • روز و ساعت برگزاری:

  شنبه ها/ چهارشنبه ها ساعت 16 الی 17:30

 • مدت زمان دوره:

  10 جلسه

 • مکان برگزاری:

  مجازی – google meet

 • کد کلاس:

  14