دوره مجازی شبهه سوزی ترم 2

950,000 ریال

 • نام مدرس

  جناب آقای دکتر قلیان

 • تاریخ برگزاری:

  پاییز1400

 • روز و ساعت برگزاری:

  چهارشنبه

 • مدت زمان دوره:

  8 جلسه

 • مکان برگزاری:

  مجازی – گوگل میت

 • کد کلاس:

  170