دوره مجازی عدل 1

400,000 ریال

ظرفیت باقیمانده موجود نمی باشد

عدل
 • نام مدرس

  سرکار خانم چایباغی

 • تاریخ برگزاری:

  تیر ماه1400

 • روز و ساعت برگزاری:
  یکشنبه ها ساعت 09:00
 • مدت زمان دوره:

  8 جلسه

 • مکان برگزاری:

  مجازی – WhatsApp

 • کد کلاس:

  140