دوره مجازی قرائت قرآن

دوره مجازی قرائت قرآن در واقع تکرار و تمرین آیات قرآن با تاکید بر قواعد تجویدی میباشد

400,000 ریال

ظرفیت باقیمانده موجود نمی باشد

 • نام مدرس

  سرکار خانم شهیدی

 • تاریخ برگزاری:

  16 فروردین 1400 الی 24 خرداد 1400

 • روز و ساعت برگزاری:

  دوشنبه ها ساعت 10 الی 11:30

 • مدت زمان دوره:

  10 جلسه

 • مکان برگزاری:

  مجازی