دوره مجازی شرح زیارت جامعه کبیره

400,000 ریال

ظرفیت باقیمانده موجود نمی باشد

 • نام مدرس

  جناب آقای قنبری

 • تاریخ برگزاری:

  شروع از 19 مهر 1400

 • روز و ساعت برگزاری:
  دوشنبه 8:30-9:30
 • مدت زمان دوره:

  8 جلسه

 • مکان برگزاری:

  مجازی – google meet

 • کد کلاس:

  169