دوره مجازی شرح زیارت جامعه کبیره

400,000 ریال

 • نام مدرس

  جناب آقای قنبری

 • تاریخ برگزاری:

  فروردین  1400 الی 31خرداد 1400

 • روز و ساعت برگزاری:
  اردیبهشت 1400 الی 30 خرداد
 • مدت زمان دوره:

  8 جلسه

 • مکان برگزاری:

  مجازی – google meet

 • کد کلاس:

  169