400,000 ریال

 • نام مدرس

  سرکار خانم معروفی

 • تاریخ برگزاری:

  پاییز1400

 • روز و ساعت برگزاری:
 • مدت زمان دوره:

  10 جلسه

 • مکان برگزاری:

  مجازی – اسکایپ

 • کد کلاس:

  20