دوره مجازی صرف (کد 16)

700,000 ریال

 • نام مدرس

  سرکار خانم محسنی

 • تاریخ برگزاری:

  پاییز1400

 • روز و ساعت برگزاری:
 • مدت زمان دوره:

  10 جلسه

 • مکان برگزاری:

  مجازی واتس آپ

 • کد کلاس:

  16