دوره مجازی عدل پیشرفته ترم 12

400,000 ریال

ظرفیت باقیمانده موجود نمی باشد

 • نام مدرس

  جناب آقای حاج زمانی

 • تاریخ برگزاری:

  تیر 1400

 • روز و ساعت برگزاری:

  دوشنبه ها  ساعت 10:30  الی 12

 • مدت زمان دوره:

  8 جلسه

 • مکان برگزاری:

  مجازی Skype

 • کد کلاس:

  135