دوره مجازی عدل پیشرفته ترم 4

400,000 ریال

 • نام مدرس

  جناب آقای حاج زمانی

 • تاریخ برگزاری:

  فروردین 1400 الی 30 خرداد 1400

 • روز و ساعت برگزاری:

  دوشنبه ها  ساعت 9 الی 10:30

 • مدت زمان دوره:

  8 جلسه

 • مکان برگزاری:

  مجازی Skype

 • کد کلاس:

  136