دوره مجازی معرفت 6 دوره پیشرفته

400,000 ریال

 • نام مدرس

  سرکار خانم طاهری

 • تاریخ برگزاری:

  پاییز1400

 • روز و ساعت برگزاری:
 • مدت زمان دوره:

  8 جلسه

 • مکان برگزاری:

  مجازی – WhatsApp

 • کد کلاس:

  133