دوره مجازی معرفت 6 (ویژه اساتید)

400,000 ریال

 • نام مدرس

  سرکار خانم طاهری

 • تاریخ برگزاری:

  فروردین  1400 الی 31خرداد 1400

 • روز و ساعت برگزاری:
  چهارشنبه ها ساعت 10:30 الی 11:30
 • مدت زمان دوره:

  8 جلسه

 • مکان برگزاری:

  مجازی – google meet

 • کد کلاس:

  132