دوره مجازی نبوت 1

400,000 ریال

ظرفیت باقیمانده موجود نمی باشد

باسمه تعالی و بذکر ولیه

گوشه ای از مباحث پیش رو در دروس نبوت:

بشر همواره آرزوی داشتن دلی آرام و بدون تشویش، نفسی سیر و سیراب و حالی خوش و کامی شیرین داشته و دارد و در کنار دغدغه های مادی که ناظر بر زندگی ظاهری اوست، درونی آباد و آرام، گم شده بی نام و نشانی است که آدمی در به درِ یافتن و داشتن آن است.

اگر نیک بنگریم، دل دادن بشر به مکاتب و مذاهب گوناگون، گذشته از اینکه ریشه در این خواسته او دارد، نشان دهنده آن است که برای رسیدن به آن معنا و آرامش، راهی را باید پیمود.

در دعوت الهی پیامبر خاتم “صلی الله علیه و آله” برای پیمودن این راه رحمانی، آدابی ترسیم گردیده که پیروان آن حضرت، برای نیل به آن هدف آسمانی موظفند که حافظ و مراقب شدیدی باشند برای حقیقت قلبی معنای این دین که در اثر عمل به آداب و احکام به دست می آید.

برآمدن چنین شیوه و روشی در دین الهی، بر همان اساسی است که دین بر آن بنا گردیده. خدای متعال با حفظ اولویّت خود، مالکیّت و سرپرستی آنچه را که داشته، به وجود مطهّر پیامبر اکرم “صلی الله علیه و آله” واگذار فرموده و آن حضرت نیز با حفظ اولویّت خود، سرپرستی و ولایت آن چه را که داشته، الّا نبوت، به وجود اقدس امیرالمومنین “علیه السلام” تملیک فرموده است و سپس به اوصیاء آن حضرت…

از این روی می توان فهمید که برای خدایی زندگی کردن و خدایی شدن، باید اولا وجود مبارک ولی الله را یافت و او را داشت و با داشتن او به آیین او عمل کرد.

در تاریخ انسان، مردانی با عنوان پیامبر از سوی خداوند متعال آمده اند. آنان با خلوص نیّت و زحمات فراوان، در هدایت ناآگاهان به سوی سعادت دنیوی و اخروی سعی وافر داشتند. اندکی از مردمان، به قدر کافی از ایشان سود بردند؛ اولی اکثریّت در پی هواهای نفسانی خود و حیله ها شیطانی رفتند و خود را از بهره مندی از هادیان الهی محروم کردند.

اگر دقّت کنیم، امروزه نیز همان وضعیّت برقرار است و پیروی از هواهای نفسانی، خود را در چهره ای جدید نشان می دهد؛ چنان که گاه القا می شود که بشر، خود به رفع مشکلات خویش قادر است و به آموزه های پیامبران احتیاجی ندارد! این امر به ویژه در قرون اخیر و پس از به اصطلاح پیشرفت های علمی و مادی انسان امروز، رنگ و بوی جدیدی گرفته و کسانی را دچار تزلزل اعتقادی کرده است.

در دروس پیش رو خواهیم گفت که چگونه بشریّت هم چنان تشنه هدایت الهی است و با همه پیشرفت های مادّی فعلی، هنوز هم در شناخت خود و راه سعادت خویش، نادان و ناتوان است و در نتیجه، به دستورات هدایت بخش انبیاء، نیاز مبرم دارد.

 • نام مدرس

  سرکار خانم امانی

 • تاریخ برگزاری:

  شهریور1400

 • روز و ساعت برگزاری:
  دوشنبه
 • مدت زمان دوره:

  8 جلسه

 • مکان برگزاری:

  مجازی

 • کد کلاس:

  88