کلاس پیشنهادی شما در بخش توحید

مشتاقیم که بدونیم شما تمایل دارید چه کلاسی برگزار کنیم؟

برای بانوان یا آقایان یا هر دو؟

با چه گروه سنی؟

با چه استادی؟

چه روزایی؟

لطفاً در بخش دیدگاه ها نظر خود را با جزییات بالا برای ما ارسال کنید تا در اسرع وقت مورد بررسی همکاران ما قرارگرفته و به آنها پاسخ داده شود: