دوره حضوری کوچه باغ های بهشت سعادت (بانوان)

400,000 ریال

 • نام مدرس

  سرکار خانم شیاسی

 • تاریخ برگزاری:

  پاییز1400

 • روز و ساعت برگزاری:
  یکشنبه ها 16-17:30
 • مدت زمان دوره:

  8 جلسه

 • مکان برگزاری:
   پایگاه بسیج شهید رجبی منطقه 10
 • کد کلاس:

  183