دوره مجازی عدل مقدماتی ترم 10

600,000 ریال

 • نام مدرس

  جناب آقای حاج زمانی

 • تاریخ برگزاری:

  بهار1401

 • روز و ساعت برگزاری:

  دوشنبه ها  ساعت 9  الی 10

 • مدت زمان دوره:

  8 جلسه

 • مکان برگزاری:

  مجازی Skype

 • کد کلاس:

  136